OZNAMY - 2. ADVENTNÁ NEDEĽA 10.12.2017

09.12.2017 22:34

1.  Prežívame advent. Adventné obdobie sa má niesť v duchu prípravy na slávnosť Narodenia Pána a zároveň je to očakávanie druhého príchodu Krista na konci vekov. Má to byť čas nášho stíšenia, modlitby a radostného očakávania Pána Ježiša. Sväté omše ráno vo všedné dni - RORÁTY, bývajú ráno o 6:00 hod. Po sv. omši bude modlitba sv. ruženca i možnosť pristúpiť k k sviatosti zmierenia. Kostol sa bude otvárať ráno o 5:50 hod. (vstup na chór cez kostol)

2.    Chorých, ktorí chcú doma prijať sviatosti pred vianočnými sviatkami, prihláste v sakristii. Navštevovať ich budem v piatok 15.12.2017 dopoludnia.

3.    ZIMNÉ KÁNTROVÉ DNI budú v stredu, piatok a sobotu. Obsahom je: Príchod Kristovho Kráľovstva do rodín; obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.

4.   Rodiny, ktoré chcú prijať koledníkov Dobrej noviny, sa môžu zapísať v sakristii. Proím i dobrovoľníkov DN dospelých i deti, aby sa prihlásili - stretnutie bude na budúcu nedeľu - 17. 12.2017 po sv. omši (ktorá začína o 11:00 hod.,) v kostole

5.   Prebieha - Adventná príprava pre deti.

6.     Vianočná sv. spoveď v našom dekanáte: Semerovo - 10.12.2017 - 14:00 - 15:30 hod., Nové Zámky - 14. a 15. 12.2017 - 15:30 - 18:00 hod. Kolta 16.12.2017 10:30 - 12:00 hod., Palárikovo 17.12.2017 - 14:00 - 16:00 hod.

7.   VIANOČNÁ SV. SPOVEĎ BUDE U NÁS V SOBOTU 16. DECEMBRA 2017 POPOLUDNÍ OD 14:00 hod. DO 15:00 hod.

8.  Sväté omše v tomto týždni budú o 6:00 hod.,  ( v utorok aj o 14:00 hod.)

9.   Nácvik SPEVOKOLU SVÄTÉHO VAVRINCA bude v nedeľu 10. decembra 2017 o 10:00 hod. v kostole.

10. Predplatné za časopisy POSOL (8,50€) a HLASY (12 €) je potrebné zaplatiť v sakristii.

11.  Poďakovanie...

12. Chceme, aby sa v našej farnosti na budúci rok vyslúžila sviatosť birmovania. Zápis na birmovku bude po svätých omšiach v sakristii. Zapísať na birmovku sa môžu žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ a všetci starší študenti, alebo muži i ženy z našej farnosti.

13.  Rodičia, ktorí máte deti v materskej škole, môžete deti prihlásiť na náboženstvo - krúžok, ktorý vedie páter Karol, vo štvrtok o 15:00 hod. na fare.

14.  Sviatosť zmierenia v kostole sa vysluhuje 30 minút pred každou svätou omšou. (V advente po rorátoch)
Signalizácia na spovednici - svieti zelené svetlo - voľno, môžete vstúpiť, svietii červené svetlo - niekto sa spovedá, musíte počkať.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode