Malé sakrálne pamiatky

Obec Jasová a jej chotár zdobí viacero menších sakrálnych pamiatok, ktoré sú dôkazom oddanosti tunajšieho obyvateľstva rímskokatolíckej Cirkvi.

Pri ceste do Kolty stojí Božia muka Sedembolestnej Panny Márie okrúhleho pôdorysu so zužujúcou sa nástavbou z 19. storočia. Vo výklenku s polkruhovým zakončením je nová soška Sedembolestnej Panny Márie z r. 2002. Podobná stavba tu stála už v 18. stor. a mala obec ochraňovať pred živelnými pohromami.

Pri ceste na Semerovo stojí drevený prícestný kríž s liatinovým korpusom postavený v r. 1999 stolárom Ľubošom Samuhelom. Drevený kríž tu stál už na konci 19. stor.

Pri ceste do Dubníka sa nachádza pieskovcový prícestný kríž s kamenným korpusom z konca 18. stor.

Pred domom č. 280 stojí drevený prícestný kríž s liatinovým korpusom, ktorý postavili v r. 1959 tunajší rímskokatolícki veriaci. Na jeho mieste stál starší drevený kríž postavený po r. 1870, za ním stála budova chudobinca.

Pred kaplnkou na cintoríne sa nachádza pieskovcový kríž s kamenným korpusom z konca 18. stor., dole na podstavci je reliéf Panny Márie na nebesiach.

Pred kostolom sv. Vavrinca stojí drevený procesiový kríž s nápisom: SV.MISIE 1897, 1917, 1947.

Ústredný kríž cintorína s kamenným korpusom dala v r. 1903 postaviť Mária Apoller. Dole na podstavci je kľačiaca Panna Mária na slávu Boha.

V Starých Vinohradoch sa nachádza kaplnka sv. Urbana z konca 19. stor. V súčasnosti sa objekt obnovuje.

Pri Nových Vinohradoch stojí drevený kríž s liatinovým korpusom, ktorý postavili rímskokatolícki veriaci z osady na začiatku 20. stor. V marci 1996 bol obnovený. Pri kríži sa konali hodové slávnosti. Drevený kríž tu stál už v 19. stor.

Pri hone Pustý kostol stojí kamenný kríž s liatinovým korpusom. Dala ho postaviť zemanka Mária Jankovits s manželom Štefanom Petykom 1.novembra 1825 na slávu Boha.

Pri poľovníckej chate stojí jednoduchý drevený kríž s liatinovým korpusom z 30. rokov 20. stor. Postavili ho veriaci zo samoty Podháj. V r. 1959 ho obnovil pán Humenský, korpus je pôvodný. Okolo kríža bol cintorín predčasne narodených a zosnulých detí, ale ten časom zanikol.

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode