Pochválený Buď Ježiš Kristus!                                                     

VEĽKONOČNÝ POZDRAV 2018

Požehnané, milostiplné, radostné prežívanie veľkonočných sviatkov,

posilnenie svojej viery,

pomoc a požehnanie od Zmŕtvychvstalého Ježiša Krista

všetkým prajeme a vyprosujeme

 

p. Róbert Pavol Kopecký, O. Praem.

p. Karol František Pati, O. Praem.

VEĽKONOČNÝ POZDRAV 2018.docx (805007)

Oslávenci týždňa                       20.5.2018 - 27.5.2018:

SOBOTA: Gertrúda

NEDEĽA: Bernard

 ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

PONDELOK: Zina

SVÄTODUŠNÝ PONDELOK

UTOROK: Júlia, Juliana

Sv. Rita z Cascie, rehoľníčka

STREDA: Želmíra

ŠTVRTOK: Ela

NÁŠ PÁN JEŽIŠ KRISTUS, NAJVYŠŠÍ A VEČNÝ KŇAZ

PIATOK: Urban

SOBOTA: Dušan

Sv. Filip Neri, kňaz

 NEDEĽA: Iveta

 NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE 

Liturgické čítania na 20.5.2018

Č1:  Sk 2, 1 - 11

  Ž:   104, 1ab+24a+c.29b-30.31+34

Č2:  1 Kor 12, 3b - 7

Ev:  Jn 15, 26-27; 16, 12-15

Myšlienka na dobrú noc:

"Človek s dobrotivým, dúfajúcim srdcom je slobodný. Pretože dokáže dávať, dostáva; pretože dúfa, miluje. Jeho konanie je veľkým výkrikom v Božích ušiach." (sv. František z Assisi)

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode