Pochválený Buď Ježiš Kristus!                                                     

VEĽKONOČNÝ POZDRAV 2018

Požehnané, milostiplné, radostné prežívanie veľkonočných sviatkov,

posilnenie svojej viery,

pomoc a požehnanie od Zmŕtvychvstalého Ježiša Krista

všetkým prajeme a vyprosujeme

 

p. Róbert Pavol Kopecký, O. Praem.

p. Karol František Pati, O. Praem.

VEĽKONOČNÝ POZDRAV 2018.docx (805007)

Oslávenci týždňa                       17.11.2018 - 25.11.2018:

SOBOTA: Klaudia 

Sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka

NEDEĽA: Eugen

 33. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK 

PONDELOK: Alžbeta, Liliana

UTOROK: Félix

VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO CHRÁMU SV. EMERÁMA

STREDA: Elvíra

Obetovanie Panny Márie

ŠTVRTOK: Cecília

Sv. Cecília, panna a mučenica

PIATOK: Klement

SOBOTA: Emília

Sv. Ondrej Dung-Lak, kňaz a spoločníci, mučeníci

NEDEĽA: Katarína

 34. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK 

Liturgické čítania na 18.11.2018

Č1: Dan 12, 1-3

  Ž:  16, 5+8.9-10.11

Č2:  Hebr 10, 11-14

Ev:  Mk 13, 24-32

Myšlienka na dobrú noc:

"Človek s dobrotivým, dúfajúcim srdcom je slobodný. Pretože dokáže dávať, dostáva; pretože dúfa, miluje. Jeho konanie je veľkým výkrikom v Božích ušiach." (sv. František z Assisi)

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode