História KOSTOLA

Kostol sv. Vavrinca sa začal stavať v roku 1937, 4. septembra v roku 1938 bol posvätený biskupom Michalom Buzalkom. V tejto podobe sa zachoval dodnes.

V rokoch 1996-1997 boli obnovené omietky stavby a vymenené okná.

Je to jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a pred štítové priečelie čiastočne vystupujúcou vežou. Interiér kostola bol zaklenutý valenou klenbou s lunetami. Boli na nej nástenné maľby s biblickými motívmi a maľovaná ornamentika z roku 1948. Po obnove kostola, kvôli statickým poruchám,bola klenba lode odstránená a nahradená moderným kazetovým stropom. Na klenbe presbytéria sa zachovala nástenná maľba Najsvätejšej Trojice, ornamentálna maľba bola zatretá. Nad vchodom do lode je murovaný chór podopretý dvoma stĺpmi, na ktorom je organ s peknou neoklasicistickou píšťalovou skriňou. Bol sem prenesený zo starého kostola. Na hlavnom oltári z čias stavby kostola je obraz sv. Vavrinca od Jánosa Thaina z Nových Zámkov z roku 1939. Na ňom je socha Ružencovej Panny Márie. Bočné oltáre: Božského Srdca Ježišovho a Piety, za ktorým je drevený kríž s polychrómovaným korpusom, sú zo zaniknutých kaštieľov a zo zrušenej kaplnky starej nemocnice v Nových Zámkoch. Po stranách sú sochy Madony a sv. Jozefa. 14 obrazov zastavení Krížovej cesty v pekných drevených rámoch je dielom Margit Nyulassy z roku 1939. Baroková krstiteľnica z 1.polovice 18. stor. z červeného mramoru, osadená na okrúhlej nohe, je z františkánskeho kostola v Nových Zámkoch. Pod chórom je socha sv. Antona a Ježiša Krista s hlavou sv. Jána Krstiteľa. Obraz Madony z roku 1925 od maliara Maxa Schurmanna bol pôvodne na oltári Piety. Vitráže v presbytériu z roku 1938 znázorňujú Nepoškvrnené Počatie Panny Márie a sv. Cecíliu. Na začiatku roku 1945 sa po výbuchu bomby prvá vitráž poškodila, farár Mede ju dal v roku 1990 obnoviť (hlava a ruky sú na nej pôvodné).

Vo veži sú zavesené 4 zvony: veľký je zasvätený sv. Vavrincovi, stredný - zasvätený sv. Vendelínovi - kostolu darovala rodina Borbélyovcov, menší (dnes je ako umieračik) zasvätený sv. Michalovi archanjelovi - daroval farár Makay a malý zvon (umieračik) je zasvätený sv. Štefanovi kráľovi.

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode