OZNAMY - 5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 19.05.2019

18.05.2019 22:12

1.  Dnes máme 6. zbierku na maľovanie kostola. Úprimné Pán Boh zaplať za všetky vaše dary.

2.    Svätá spoveď pre prvoprijímajúce deti a ich príbuzných bude v sobotu 25.5.2019 o 10:30 hod. Na svätú spoveď je potrebné priniesť si knižočku s pečiatkami o účasti na sv. omšiach.

3.  Bohu známy daroval na maľovanie kostola 100 €. Úprimné Pán Boh zaplať.

4.   Poďakovanie ...

5.  Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o priebeh veľkonočných sviatkov: kostolníkom, organistovi, lektorom, čitateľovi komentárov, miništrantom, všetkým, ktorí sa postarali o poriadok a kvetinovú výzdobu, dvanástim mužom. Ďakujeme deťom a vedúcej, ktorí nacvičili hranú krížovú cestu, ...

6.    Od 1. mája začína MÁJOVÁ POBOŽNOSŤ - pred sv. omšou - o 19:00 hod.

7.   Koledníci DOBREJ NOVINY vyslovujú úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ich prijali vo svojich príbytkoch. Tento rok 27 koledníkov navštívilo 45 rodín (26 domov). Spolu vykoledovali 1300 €. Svojimi príspevkami ste podporili peácu Cirkvi pre potreby núdznych v Afrike. Kto má záujem, môže ešte prispieť na potreby DN.   

8.  Od Nového roku sa zvýšila cena za Katolícke noviny - 0,70 €.
      Predplatné za časopisy POSOL (8,50€) a HLASY (12 €) je potrebné zaplatiť v sakristii.

9.   Nácvik GOSPELOVEJ SKUPINY VAVRINEC bude v nedeľu 19.5. 2019 o 10:00 hod. v kostole.

10.   Rodičia, ktorí máte deti v materskej škole, môžete deti prihlásiť na náboženstvo - krúžok, ktorý vedie páter Karol, vo štvrtok o 15:00 hod. na fare.

11.  Sviatosť zmierenia v kostole sa vysluhuje 30 minút pred každou svätou omšou. (V advente po rorátoch)
Signalizácia na spovednici - svieti zelené svetlo - voľno, môžete vstúpiť, svietii červené svetlo - niekto sa spovedá, musíte počkať.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

h

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode