OZNAMY - 11. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK 17.6.2018

16.06.2018 13:27

1.    Dnes máme zbierku na kostol (okná na sakristii) Úprimné Pán Boh zaplať za vaše dary. Stretnutie farskej rady bude dnes popoludní.

2.    Zapisovanie úmyslov sv omší na mesiace júl a august 2018, bude v tomto týždni po sv. omšiach. (výročia dnes - v nedeľu)

3.   Stretnutie birmovancov bude v piatok 22.6.2018  o 20:00 hod. na fare.

4.   V sobotu 23.6.2018 náš spevokol bude hrať a spievaťna Pozbe v programe STUDNIČKA FEST.

5.    Na budúcu nedeľu bude "Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca"

6.   Poďakovanie za upratanie kostola ...

7.   Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o priebeh veľkonočných sviatkov: kostolníkom; organistovi; spevákom pašií; lektorom; čitateľovi komentárov; miništrantom; všetkým, ktorí sa postarali o poriadok a kvetinovú výzdobu; dvanástim mužom. Ďakujeme deťom a vedúcej, ktorí nacvičili hranú krížovú cestu, spevokolu, vedúcim, hudobníkom, spevákom...  Vyslovujem všetkým úprimné Pán Boh zaplať.

8.   Nácvik SPEVOKOLU SVÄTÉHO VAVRINCA bude v nedeľu 17. júna 2018 o 10:00 hod. v kostole.

9.   Rodičia, ktorí máte deti v materskej škole, môžete deti prihlásiť na náboženstvo - krúžok, ktorý vedie páter Karol, vo štvrtok o 15:00 hod. na fare.

10.     Koledníci DOBREJ NOVINY vyslovujú úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ich prijali vo svojich príbytkoch. Tento rok 20 koledníkov navštívilo 32 rodín. Spolu vykoledovali 1500 €. Svojimi príspevkami ste podporili prácu Cirkvi pre potreby núdznych v Afrike.   

11.  Sviatosť birmovania v našej farnosti sa bude vysluhovať 28.10.2018.

12.  Predplatné za časopisy POSOL (8,50€) a HLASY (12 €) je potrebné zaplatiť v sakristii.

13.  Sviatosť zmierenia v kostole sa vysluhuje 30 minút pred každou svätou omšou. (V advente po rorátoch)
Signalizácia na spovednici - svieti zelené svetlo - voľno, môžete vstúpiť, svietii červené svetlo - niekto sa spovedá, musíte počkať.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode