OZNAMY - 28. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK 14.10.2018

13.10.2018 21:21

1.    Dnes máme zbierku na maľovanie kostola. Úprimné Pám Boh zaplať za Vaše milodary na tento účel.

2.     Prežívame mesiac október, mesiac modlitby sv. ruženca, preto vyzývame k jej horlivejšiemu sláveniu. Modliť sa začíname o 17:30 hod. ( vsobotu o 7:00 hod.)

3.   Stretnutie birmovancov bude v piatok - 19.10.2018 - po sv. omši od 18:45 hod., v kostole.

4.    Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.

5.    Bohu známy obetoval na kostol 100 €. Poďakovanie ...

6.  Nácvik SPEVOKOLU SVÄTÉHO VAVRINCA bude v nedeľu 14. októbra 2018 o 10:00 hod. v kostole.

7.   Rodičia, ktorí máte deti v materskej škole, môžete deti prihlásiť na náboženstvo - krúžok, ktorý vedie páter Karol, vo štvrtok o 15:00 hod. na fare.

8.   Sviatosť birmovania v našej farnosti sa bude vysluhovať 28.10.2018.

9.  Predplatné za časopisy POSOL (8,50€) a HLASY (12 €) je potrebné zaplatiť v sakristii.

10.  Sviatosť zmierenia v kostole sa vysluhuje 30 minút pred každou svätou omšou. (V advente po rorátoch)
Signalizácia na spovednici - svieti zelené svetlo - voľno, môžete vstúpiť, svietii červené svetlo - niekto sa spovedá, musíte počkať.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode