OZNAMY - 1. PÔSTNA NEDEĽA 18.2.2018

17.02.2018 20:42

1.     V dnešnú nedeľu je jarná zbierka na charitu. Úprimné Pán Boh zaplť za vaše dary na tento úmysel.

2.     Zapisovanie úmyslov svätých omší na mesiace marec, apríl, bude v tomto týždni po sv. omšiach. Dnees - v nedeľu - zapísanie výročných svätých omší.

3.    Popolcovou stredou nám začína pôstne obdobie, je to deň pokánia Cirkvi, ktorý je spojený s pôstom a zdržovaním sa mäsitého pokrmu. (zdržovanie mäsitého pokrmu sa nedá nahradiť iným skutkom pokánia) Cez sv. omšu bude požehnanie a značenie popolom.

V pôstnom období sa budeme modliť pobožnosť "Krížovej cesty" a to v piatok o 17:00 hod.  a v nedeľu o 15:00 hod.

Popolcovou stredou začína i Pôstna príprava detí.

V pôstnom období je možné za obvyklých podmienok získať úplné odpustky a to:

a) - pobožnosťou krížovej cesty

b) - čítaníma rozjímaním o umučaní  a smrti Pána Ježiša

c) - ak sa veriaci v piatok pomodlí po prijímaní pred obrazom Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu...

4.    Jarné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Obsahom jarných kántrových dní je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činnorodá láska k blížnemu.

5.      Stretnutie birmovancov bude v piatok o 19:00 hod na fare.     Poďakovanie... 

6.    Svätý Otec František vyhlásil piatok 23. februára 2018 za Deň modlitby a pôstu za pokoj v Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete.

7.    Nácvik SPEVOKOLU SVÄTÉHO VAVRINCA bude v nedeľu 25. februára 2018 o 10:00 hod. v kostole.

8.   Rodičia, ktorí máte deti v materskej škole, môžete deti prihlásiť na náboženstvo - krúžok, ktorý vedie páter Karol, vo štvrtok o 15:00 hod. na fare.

9.    Koledníci DOBREJ NOVINY vyslovujú úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ich prijali vo svojich príbytkoch. Tento rok 20 koledníkov navštívilo 32 rodín. Spolu vykoledovali 1500 €. Svojimi príspevkami ste podporili prácu Cirkvi pre potreby núdznych v Afrike.

10.   Ďakujeme darcom stromčekov, i tým ktorí ich priviezli a osadili, i všetkým, ktorí sa postarali o upratanie kostola a vianočnú výzdobu.

11.   Slávnosť Prvého sv. prijímania v našej farnosti bude 13.5.2018.

12.   Sviatosť birmovania v našej farnosti sa bude vysluhovať 28.10.2018.

13.  Predplatné za časopisy POSOL (8,50€) a HLASY (12 €) je potrebné zaplatiť v sakristii.

14.  Sviatosť zmierenia v kostole sa vysluhuje 30 minút pred každou svätou omšou. (V advente po rorátoch)
Signalizácia na spovednici - svieti zelené svetlo - voľno, môžete vstúpiť, svietii červené svetlo - niekto sa spovedá, musíte počkať.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode